FANDOMIdentitet was the Albanian entry to the Eurovision Song Contest 2013 in Malmö performed by Adrian Lulgjuraj & Bledar Sejko.

It was performed 14th in the second semi final, following Norway and preceding Georgia. At the close of voting, it finished in 15th place, failing to qualify for the final.

Lyrics

Hey, hey
Hey, hey

Kam ardhur nga larg
Nën pluhurin e kohës gjeta ré edhe mallkim
U gjenda unë shumë pranë e preka veç flakë e zjarr
Unë fola veç në heshtje desha pak jetë, lavdi
Dhe kur ndava ëndrrën gjeta

Një rreze dritë, pak frymë si ti
Një rreze dritë, pak frymë si ti

I ardhur nga larg
Ke etje, ke mall kur sheh çdo gjë që ndryshon
Vetë jeta ikën shkon ti te kjo gjuhë po kërkon
Eshtë vendi ku u linde, rrite, ndave trimërinë
E fale dashurinë ndër vite

Vrapove ti, gjete lirinë
Vrapove ti, gjete lirinë

Na rriti kjo tokë
Do flasim ne veç një gjuhë kështu s’do ketë me lot
Do gjendesh kudo nëpër botë i huaj më s’do jesh
Le të jet fillimi ri ne bashkë në vëllazëri
Se kur ndava ëndrrën gjeta

Një rreze dritë, pak frymë si ti
Vrapove ti, gjete lirinë
Një rreze dritë, pak frymë si ti
Vrapove ti, gjete lirinë

Një rreze dritë, pak frymë si ti
Vrapove ti, gjete lirinë
Një rreze dritë, pak frymë si ti
Vrapove ti, gjete lirinë

Hey, hey
Hey, hey

I have come from far away
Under the dust of time I found clouds and curse
I was standing too close and I touched only flame and fire
I spoke only in silence but wanted some life, glory
And when I shared the dream I found

A ray of light, a little breath like you
A ray of light, a little breath like you

Coming from far away
You’re thirsty and you’re craving when you see everything changes
Life itself runs by, you’re searching in this language
It’s the place where you were born, raised, you shared bravery
And you gave love through the years

You ran, found freedom
You ran, found freedom

This land has raised us
We will speak only one language so there will be no tears
You will be found anywhere in the world, you will be a stranger no longer
Let it be a new beginning together in a brotherhood
Because when I shared the dream I found

A ray of light, a little breath like you
You ran, found freedom
A ray of light, a little breath like you
You ran, found freedom

A ray of light, a little breath like you
You ran, found freedom
A ray of light, a little breath like you
You ran, found freedom

Videos

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.